Ana Sayfa » ICD-10 Kategori bazında arşiv “ICD-10”

Z99 Kolaylaştırıcı makine ve cihazlara bağımlılık, başka yerde sınıflanmamış

Z99 Kolaylaştırıcı makine ve cihazlara bağımlılık, başka yerde sınıflanmamış Z99.0 Aspiratöre bağımlılık Z99.1 Respiratöre bağımlılık Z99.2 Diyalize bağımlılık Z99.3 Tekerlekli sandalyeye bağımlılık Z99.8 Kolaylaştırıcı makine ve cihazlara diğer bağımlılık Z99.9 Kolaylaştırıcı makine ve cihaza tanımlanmamış bağımlılık

Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z98 Cerrahi sonrası diğer durumlar

Z98 Cerrahi sonrası diğer durumlar Z98.0 Bağırsak bypass ve anastomoz durumu Z98.1 Artrodez durumu Z98.2 Beyin omurilik sıvı direnaj cihazı Z98.8 Cerrahi sonrası diğer tanımlanmış durum

Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z97 Cihazlar, diğer

Z97 Cihazlar, diğer Z97.0 Yapay göz Z97.1 Yapay ekstremite (tam) (kısmi) Z97.2 Diş protez cihazı (tam) (kısmi) Z97.3 Gözlük ve kontak lens Z97.4 Dış işitme yardımcısı Z97.5 Rahim içi araç Z97.8 Cihazlar diğer, tanımlanmış

Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z96 Fonksiyonel diğer implantlar

Z96 Fonksiyonel diğer implantlar Z96.0 Ürogenital implant Z96.1 Göz içi lensi Z96.2 Kulak ve işitme implantları Z96.3 Yapay larenks Z96.4 Endokrin implant Z96.5 Diş-kökü ve mandibüler implant Z96.6 Ortopedik eklem implantı Z96.7 Kemik ve tendon implantları, diğer Z96.8 Fonksiyonel implant diğer, tanımlanmış Z96.9 Fonksiyonel implant, tanımlanmamış

Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z95 Kalp ve damar implant ve greftleri

Z95 Kalp ve damar implant ve greftleri Z95.0 Kalp pili bulunuşu Z95.1 Aortakoroner bypass grefti Z95.2 Kalp kapağı protezi Z95.3 Ksenogenik kalp kapağı Z95.4 Kalp-kapak değişimleri, diğer Z95.5 Koroner anjioplasti implant ve grefti Z95.8 Kalp ve damar implant ve greftleri, diğer Z95.9 Kalp ve damar implat ve grefti, tanımlanmamış

Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z94 Organ ve doku nakilleri

Z94 Organ ve doku nakilleri Z94.0 Böbrek nakli Z94.1 Kalp nakli Z94.2 Akciğer nakli Z94.3 Kalp ve akciğerler nakli Z94.4 Karaciğer nakli Z94.5 Deri nakli Z94.6 Kemik nakli Z94.7 Kornea nakli Z94.8 Organ ve doku nakli, diğer Z94.9 Organ ve doku nakli, tanımlanmamış

Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z93 Yapay açıklıklar

Z93 Yapay açıklıklar Z93.0 Trakeostomi durumu Z93.1 Gastrostomi durumu Z93.2 İleostomi durumu Z93.3 Kolostomi durumu Z93.4 Gastrointestinal yol diğer yapay açıklıkları Z93.5 Sistostomi durumu Z93.6 Üriner yol diğer yapay açıklıkları Z93.8 Yapay açıklıklar, diğer Z93.9 Yapay açıklıklar, tanımlanmamış

Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z92 Kişisel tıbbi tedavi öyküsü

Z92 Kişisel tıbbi tedavi öyküsü Z92.0 Kişisel doğum kontrolü öyküsü Z92.1 Kişisel antikoagülan uzun dönem (mevcut) kullanımı öyküsü Z92.2 Kişisel diğer ilaçların uzun dönem (mevcut) kullanımı öyküsü Z92.3 Kişisel radyasyon öyküsü Z92.4 Kişisel büyük cerrahi kişisel öyküsü, başka yerde sınıflanmamış Z92.5 Kişisel rehabilitasyon uygulamaları öyküsü Z92.8 Kişisel diğer tıbbi tedavi öyküsü Z92.9 Kişisel tıbbi tedavi […]

Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z91 Kişisel risk faktörleri öyküsü, başka yerde sınıflanmamış

Z91 Kişisel risk faktörleri öyküsü, başka yerde sınıflanmamış Z91.0 Kişisel uyuşturucu ve biyolojik madde harici allerji öyküsü Z91.1 Kişisel tıbbi tedavi ve rejime uyumsuzluk öyküsü Z91.2 Kişisel kötü hijyen öyküsü Z91.3 Kişisel sağlıksız uyku-uyanma düzeni öyküsü Z91.4 Kişisel psikolojik travma öyküsü, başka yerde sınıflanmamış Z91.5 Kişisel kendine zarar verme öyküsü Z91.6 Kişisel diğer fiziksel travma […]

Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z90 Organların kazanılmış yokluğu, başka yerde sınıflanmamış

Z90 Organların kazanılmış yokluğu, başka yerde sınıflanmamış Z90.0 Baş ve boynun kısmi kazanılmış yokluğu Z90.1 Meme (ler)in kazanılmış yokluğu Z90.2 Akciğerin [kısmi] kazanılmış yokluğu Z90.3 Midenin kısmi kazanılmış yokluğu Z90.4 Sindirim yolu diğer kısımlarının kazanılmış yokluğu Z90.5 Böbreğin kazanılmış yokluğu Z90.6 Üriner yolu diğer kısımlarının kazanılmış yokluğu Z90.7 Genital organ (lar)ın kazanılmış yokluğu Z90.8 Organların […]

Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z89 Kazanılmış ekstremite yokluğu

Z89 Kazanılmış ekstremite yokluğu Z89.0 Parmak (lar) ın [başparmak dahil] kazanılmış yokluğu, tek taraflı Z89.1 El ve el bileğinin kazanılmış yokluğu Z89.2 El bileği üstünden üst ekstremitenin kazanılmış yokluğu Z89.3 Her iki üst ekstremitenin [herhangi düzeyde] kazanılmış yokluğu Z89.4 Ayak bileği ve ayağın kazanılmış yokluğu Z89.5 Diz veya diz altından bacağın kazanılmış yokluğu Z89.6 Diz […]

Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z88 Uyuşturucu, ilaç ve biyolojik maddelere kişisel allerji öyküsü

Z88 Uyuşturucu, ilaç ve biyolojik maddelere kişisel allerji öyküsü Z88.0 Kişisel penisilin allerji öyküsü Z88.1 Kişisel diğer antibiyotik allerjisi öyküsü Z88.2 Kişisel sülfonamid allerji öyküsü Z88.3 Kişisel diğer anti-enfektif ajanlara allerji öyküsü Z88.4 Kişisel anestezik ajan allerji öyküsü Z88.5 Kişisel narkotik ajan allerji öyküsü Z88.6 Kişisel ağrı kesici ajan allerjisi öyküsü Z88.7 Kişisel serum ve […]

Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z87 Kişisel diğer hastalık ve durumlar öyküsü

Z87 Kişisel diğer hastalık ve durumlar öyküsü Z87.0 Kişisel solunum sistemi hastalıkları öyküsü Z87.1 Kişisel sindirim sistemi hastalıkları öyküsü Z87.2 Kişisel deri ve derialtı doku hastalıkları öyküsü Z87.3 Kişisel kas iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları öyküsü Z87.4 Kişisel genitoüriner sistem hastalıkları öyküsü Z87.5 Kişisel gebelik, doğum ve lohusalık komplikasyonları öyküsü Z87.6 Kişisel perinatal dönemde […]

Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z86 Kişisel bazı diğer hastalıklar öyküsü

Z86 Kişisel bazı diğer hastalıklar öyküsü Z86.0 Kişisel diğer neoplazm öyküsü Z86.1 Kişisel enfeksiyon ve parazit hastalıkları öyküsü Z86.2 Kişisel kan ve kan üreten organların hastalıkları ve immün mekanizma bazı Z86.3 Kişisel endokrin, beslenme ve metabolik hastalıkları öyküsü Z86.4 Kişisel psikoaktif madde kötüye kullanımı öyküsü Z86.5 Kişisel diğer zihin ve davranış bozuklukları öyküsü Z86.6 Kişisel […]

Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z85 Kişisel malign neoplazm öyküsü

Z85 Kişisel malign neoplazm öyküsü Z85.0 Kişisel sindirim organları malign neoplazm öyküsü Z85.1 Kişisel trake, bronş ve akciğer malign neoplazm öyküsü Z85.2 Kişisel diğer solunum ve göğüs içi organları malign neoplazm öyküsü Z85.3 Kişisel meme malign neoplazm öyküsü Z85.4 Kişisel genital organların malign neoplazm öyküsü Z85.5 Kişisel üriner yol malign neoplazm öyküsü Z85.6 Kişisel lösemi […]

Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z84 Aile öyküsü diğer durumlar

Z84 Aile öyküsü diğer durumlar Z84.0 Deri ve deri altı doku hastalıkları aile öyküsü Z84.1 Böbrek ve üreter hastalıkları aile öyküsü Z84.2 Genitoüriner sistem diğer hastalıkları aile öyküsü Z84.3 Akrabalık aile öyküsü Z84.8 Dudumlar diğer tanımlanmış aile öyküsü

Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z83 Özel hastalıklar diğer aile öyküsü

Z83 Özel hastalıklar diğer aile öyküsü Z83.0 İnsan immünyetmezlik virüs [HIV] hastalığı aile öyküsü Z83.1 Enfeksiyöz ve parazitik hastalıklar diğer aile öyküsü Z83.2 Kan ve kan yapan organlar ve immün mekanizmanın bazı bozuklukları aile öyküsü Z83.3 Diyabetes mellitüs aile öyküsü Z83.4 Endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklar diğer aile öyküsü Z83.5 Göz ve kulak bozuklukları aile […]

Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z82 Sakatlığa sebep olan kronik hastalık ve bazı bozukluklar aile öyküsü

Z82 Sakatlığa sebep olan kronik hastalık ve bazı bozukluklar aile öyküsü Z82.0 Epilepsi ve diğer sinir sistemi hastalıkları aile öyküsü Z82.1 Körlük ve görme kaybı aile öyküsü Z82.2 Sağırlık ve işitme kaybı aile öyküsü Z82.3 İnme aile öyküsü Z82.4 İskemik kalp hastalığı ve diğer dolaşım sistemi hastalıkları aile öyküsü Z82.5 Astım ve diğer kronik alt […]

Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z81 Zihin ve davranış bozuklukları aile öyküsü

Z81 Zihin ve davranış bozuklukları aile öyküsü Z81.0 Mental retardasyon aile öyküsü Z81.1 Alkol kötüye kullanımı aile öyküsü Z81.2 Tütün kötüye kullanımı aile öyküsü Z81.3 Psikoaktif madde kötüye kullanımı diğer aile öyküsü Z81.4 Madde kötüye kullanımı diğer aile öyküsü Z81.8 Zihin ve davranış bozuklukları diğer aile öyküsü

Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z80 Malign neoplazm aile öyküsü

Z80 Malign neoplazm aile öyküsü Z80.0 Sindirim organları malign neoplazmı aile öyküsü Z80.1 Trake, bronş ve akciğer malign neoplazmı aile öyküsü Z80.2 Solunum ve göğüs içi organları diğer malign neoplazmı aile öyküsü Z80.3 Meme malign neoplazmı aile öyküsü Z80.4 Genital organlar malign neoplazmı aile öyküsü Z80.5 Üriner yol malign neoplazmı aile öyküsü Z80.6 Lösemi aile […]

Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

En Son Yorumlananlar

  • Kerem: Çok açıklayıcı ve güzel yazılmış. Tebrikler.
  • Kübra Toptan: Merhaba. Her eczanede bulabileceğinizi düşünüyorum. Kesinlikle doğru bir tercih yapıyorsunuz. İyi...
  • muharrem Alkııç: iyi günler bebeğimiz için gaz merhemi ( wındsalbe ) kullanmak ( almak ) istiyorum bu ürünü nasıl...
  • burhan: Çok güzel bilgiler var sitenizde.Sitenizin önü açık 3 ay sonra çok iyi yerlere gelirsiniz bence…
  • osman nihat özcan: sitenizi tavsiye edeceğim, saygılar,