Ana Sayfa » ICD-10 Kategori bazında arşiv “ICD-10”

Z76 Sağlık servislerine diğer durumlarla gelen kişiler

Z76 Sağlık servislerine diğer durumlarla gelen kişiler Z76.0 Tekrar reçete verilmesi Z76.1 Terk edilmiş çocuğun sağlık gözetimi ve bakımı Z76.2 Sağlıklı bebek ve çocukların diğer sağlık gözetimi ve bakımı Z76.3 Hasta kişiye eşlik eden sağlıklı kişi Z76.4 Sağlık-bakımını kolaylaştırmada diğer pansiyorler Z76.5 Hastaymış gibi davranma [simülasyon] Z76.8 Sağlık servislerine gelen kişiler diğer tanımlanmış durumlarla Z76.9 […]

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z75 Tıbbi hizmetler ve diğer sağlık bakımıyla ilgili problemler

Z75 Tıbbi hizmetler ve diğer sağlık bakımıyla ilgili problemler Z75.0 Evde mevcut olmayan tıbbi hizmetler Z75.1 Başka yerde yeterli bir hizmet için kabul edilmeyi bekleyen kişi Z75.2 Araştırma ve tedavi için diğer bekleme dönemi Z75.3 Sağlık hizmetlerine ulaşamama veya bunların olmaması Z75.4 Yardım kuruluşlarının olmaması ve onlara ulaşamama, diğer Z75.5 Tatil bakımı Z75.8 Tıbbi hizmetler […]

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z74 Bakıcı bağımlılığı ile ilgili problemler

Z74 Bakıcı bağımlılığı ile ilgili problemler Z74.0 Azalmış hareket Z74.1 Kişisel bakım için yardıma ihtiyaç Z74.2 Evde bakıma ihtiyaç duyma ve diğer ev halkı üyelerinin bakım sağlayamaması Z74.3 Sürekli gözlem ihtiyacı Z74.8 Bakıcı bağımlılığı ile ilgili diğer problemler Z74.9 Bakıcı bağımlılığı ile ilgili tanımlanmamış problem

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z73 Yaşam-yönetim güçlüğü ile ilgili problemler

Z73 Yaşam-yönetim güçlüğü ile ilgili problemler Z73.0 Tükenme Z73.1 Kişisel özelliklerin vurgulanması Z73.2 Dinlenme ve gevşemenin olmaması Z73.3 Stres, başka yerde sınıflanmamış Z73.4 Yetersiz sosyal yetenek, başka yerde sınıflanmamış Z73.5 Sosyal rol çatışması, başka yerde sınıflanmamış Z73.6 Yeteneksizliğe bağlı olarak aktivitelerin sınırlanması Z73.8 Yaşam-yönetimi güçlüğüyle ilgili diğer problemler Z73.9 Yaşam-yönetimi güçlüğüyle ilgili tanımlanmamış durum

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z72 Yaşam tarzıyla ilgili problemler

Z72 Yaşam tarzıyla ilgili problemler Z72.0 Tütün kullanımı Z72.1 Alkol kullanımı Z72.2 Uyuşturucu kullanımı Z72.3 Fiziksel egzersizin olmaması Z72.4 Uygunsuz diyet ve yeme alışkanlıkları Z72.5 Yüksek-riskli cinsel davranış Z72.6 Bahis ve kumar Z72.8 Yaşam tarzıyla ilgili diğer problemler Z72.9 Yaşam tarzıyla ilgili tanımlanmamış problem

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z71 Sağlık servislerine diğer danışma ve tıbbi tavsiye için gelen kişiler,

Z71 Sağlık servislerine diğer danışma ve tıbbi tavsiye için gelen kişiler, Z71.0 Bir diğer kişi adına danışan kişi Z71.1 Teşhis edilmemiş korku verici şikayeti olan kişi Z71.2 Araştırma bulgularının açıklaması için görüşme yapan kişi Z71.3 Diyet danışması Z71.4 Alkol kötüye kullanımı için danışma Z71.5 İlaç kötüye kullanımı için danışma Z71.6 Tütün kötüye kullanımı için danışma […]

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z70 Cinsel eğilim, davranış ve uyumla ilgili danışma

Z70 Cinsel eğilim, davranış ve uyumla ilgili danışma Z70.0 Cinsel eğilimle ilgili danışma Z70.1 Hastanın cinsel davranış ve uyumuyla ilgili danışma Z70.2 Üçüncü kişinin cinsel davranış ve uyumuyla ilgili danışma Z70.3 Cinsel eğilim, davranış ve uyumla ilgili danışma hizmetleri Z70.8 Cinsel danışma hizmetleri, diğer Z70.9 Cinsel danışma, tanımlanmamış

Etiketler: ,
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z65 Psikososyal durumla ilgili diğer problemler

Z65 Psikososyal durumla ilgili diğer problemler Z65.0 Hapsedilmeksizin kovuşturma ve mahkumiyet Z65.1 Tutuklanma ve diğer hapsedilmeler Z65.2 Cezaevinden salınmayla ilgili problemler Z65.3 Yasal durumlarla ilgili diğer problemler Z65.4 Suç ve terörizm kurbanı Z65.5 Felaket, savaş ve diğer düşmanlıklara maruz kalma Z65.8 Psikososyal durumlarla ilgili diğer tanımlanmış problemler Z65.9 Psikososyal durumlarla ilgili tanımlanmamış problemler

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z64 Psikososyal durumlarla ilgili problemler

Z64 Psikososyal durumlarla ilgili problemler Z64.0 İstenmeyen gebelikle ilgili problemler Z64.1 Multipariteyle ilgili problemler Z64.2 Tehlikeli ve zararlı olduğu bilinen fiziksel, nütrisyonel, kimyasal girişimleri Z64.3 Tehlikeli ve zararlı olduğu bilinen davranışsal ve psikolojik girişimleri isteme ve kabul Z64.4 Danışmanlarla anlaşmazlık

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z63 Primer destek gruplarıyla ilgili diğer problemler

Z63 Primer destek gruplarıyla ilgili diğer problemler Z63.0 Eş veya arkadaş ilişkisindeki problemler Z63.1 Ebeveynler ve eşin ebeveynleriyle ilişkide problemler Z63.2 Yetersiz aile desteği Z63.3 Aile üyesinin yokluğu Z63.4 Aile üyesinin ortadan kaybolması ve ölümü Z63.5 Ayrılık veya boşanma sonucunda ailenin parçalanması Z63.6 Evde bakıma ihtiyaç duyan bağımlı akraba Z63.7 Aile ve ev halkını etkileyen […]

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z62 Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler

Z62 Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler Z62.0 Yetersiz ebeveyn gözlem ve kontrolü Z62.1 Aşırı koruyucu ebeveyn Z62.2 Kurumsal yetiştirme Z62.3 Düşmanlığa eğilimli ve sürekli suçlanan çocuk Z62.4 Çocuğun duygusal ihmali Z62.5 Yetişmede ihmalle ilgili diğer problemler Z62.6 Uygunsuz ebeveyn baskısı ve diğer anormal yetiştirme niteliklerinin Z62.8 Yetiştirmeyle ilgili diğer tanımlanmış problemler Z62.9 Yetişmeyle ilgili, problemler tanımlanmamış

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z61 Çocuklukta olumsuz yaşam olaylarıyla ilgili problemler

Z61 Çocuklukta olumsuz yaşam olaylarıyla ilgili problemler Z61.0 Çocuklukta sevgi ilişkisinin kaybı Z61.1 Çocukluk döneminde evden ayrılma Z61.2 Çocukluk döneminde aile ilişkilerinde değişme Z61.3 Çocukluk döneminde öz güvenin kaybına neden olan olaylar Z61.4 Primer destekleyici grup içindeki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle Z61.5 Primer destekleyici grubun dışındaki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle Z61.6 Çocuğun fiziksel […]

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z60 Sosyal çevreyle ilgili problemler

Z60 Sosyal çevreyle ilgili problemler Z60.0 Hayat-dönemindeki geçişlerde uyum problemleri Z60.1 Atipik ebeveyn durumu Z60.2 Tek başına yaşama Z60.3 Kültür uyum güçlüğü Z60.4 Sosyal uzaklaştırma ve red Z60.5 Ters algılama ayırımcılığının ve işgencenin hedefi Z60.8 Sosyal çevreyle ilgili diğer problemler Z60.9 Sosyal çevreyle ilgili tanımlanmamış problem

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z59 Barınacak yer ve ekonomik durumlarla ilgili problemler

Z59 Barınacak yer ve ekonomik durumlarla ilgili problemler Z59.0 Evsizlik Z59.1 Yeterli olmayan barınma yeri Z59.2 Komşu, kiracı ve ev sahipleriyle anlaşmazlık Z59.3 Kurum evlerinde yaşamayla ilgili problemler Z59.4 Yeterli gıdanın olmayışı Z59.5 Aşırı yoksulluk Z59.6 Düşük gelir Z59.7 Yetersiz sosyal sigorta ve sağlık desteği Z59.8 Barınacak yer ve ekonomik durumlarla ilgili diğer problemler Z59.9 […]

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z58 Fiziki çevreyle ilgili problemler

Z58 Fiziki çevreyle ilgili problemler Z58.0 Gürültüye maruz kalma Z58.1 Hava kirliliğine maruz kalma Z58.2 Su kirliliğine maruz kalma Z58.3 Toprak kirliliğine maruz kalma Z58.4 Radyasyona maruz kalma Z58.5 Kirliliklere diğer maruz kalma Z58.6 Yetersiz içme suyu temini Z58.8 Fiziki çevreyle ilgili diğer problemler Z58.9 Fiziki çevreyle ilgili tanımlanmış problem

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z57 Mesleki risk faktörlerine maruz kalma

Z57 Mesleki risk faktörlerine maruz kalma Z57.0 Mesleki gürültüye maruz kalma Z57.1 Mesleki radyasyona maruz kalma Z57.2 Mesleki toza maruz kalma Z57.3 Mesleki diğer hava kirlenmelerine maruz kalma Z57.4 Tarımda mesleki toksik ajanlara maruz kalma Z57.5 Endüstrilerde diğer mesleki toksik ajanlara maruz kalma Z57.6 Mesleki aşırı ısıya maruz kalma Z57.7 Mesleki titreşime maruz kalma Z57.8 […]

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z56 İş ve işsizlikle ilgili problemler

Z56 İş ve işsizlikle ilgili problemler Z56.0 İşsizlik, tanımlanmamış Z56.1 İş değiştirme Z56.2 İş kaybı tehlikesi Z56.3 Stresli çalışma proğramı Z56.4 Patron ve iş arkadaşlarıyla anlaşmazlık Z56.5 Uygun olmayan çalışma koşulları Z56.6 Çalışmayla ilgili diğer fiziksel ve zihinsel zorluklar Z56.7 İşle ilgili diğer ve tanımlanmamış problemler

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z55 Eğitim ve okuma yazma ile ilgili problemler

Z55 Eğitim ve okuma yazma ile ilgili problemler Z55.0 Okur-yazar olmama ve düşük düzeyde okuma yazma Z55.1 Okul olmaması veya okula gidememe Z55.2 Başarısız sınavlar Z55.3 Okulda başarısızlık Z55.4 Sınıf arkadaşları ve öğretmenlerle anlaşmazlık ve eğitim intibaksızlığı Z55.8 Eğitim ve okuma yazmayla ilgili diğer problemler Z55.9 Eğitim ve okuma yazmayla ilgili problem, tanımlanmamış

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z54 İyileşme dönemi

Z54 İyileşme dönemi Z54.0 Cerrahi sonrası iyileşme dönemi Z54.1 Radyoterapi sonrası iyileşme dönemi Z54.2 Kemoterapi sonrası iyileşme dönemi Z54.3 Psikoterapi sonrası iyileşme dönemi Z54.4 Kırık iyileşmesi sonrası iyileşme dönemi Z54.7 Kombine tedaviyi sonrası iyileşme dönemi Z54.8 Tedavi sonrası diğer iyileşme dönemi Z54.9 Tedavi sonrası tanımlanmamış iyileşme dönemi

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z53 Sağlık servislerine yapılmamış özel uygulamalar için gelen kişiler

Z53 Sağlık servislerine yapılmamış özel uygulamalar için gelen kişiler Z53.0 Kontrendike olduğundan dolayı yapılmamış uygulama Z53.1 İnanç veya grup baskısından dolayı hastanın kararı nedeniyle yapılmamış uygulama Z53.2 Hastanın kararı nedeniyle yapılmamış uygulama diğer ve tanımlanmamış Z53.8 Yapılmamış uygulama diğer nedenler için Z53.9 Yapılmamış uygulama, tanımlanmamış nedenler için

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

En Son Yorumlananlar

  • Kerem: Çok açıklayıcı ve güzel yazılmış. Tebrikler.
  • Kübra Toptan: Merhaba. Her eczanede bulabileceğinizi düşünüyorum. Kesinlikle doğru bir tercih yapıyorsunuz. İyi...
  • muharrem Alkııç: iyi günler bebeğimiz için gaz merhemi ( wındsalbe ) kullanmak ( almak ) istiyorum bu ürünü nasıl...
  • burhan: Çok güzel bilgiler var sitenizde.Sitenizin önü açık 3 ay sonra çok iyi yerlere gelirsiniz bence…
  • osman nihat özcan: sitenizi tavsiye edeceğim, saygılar,