Ana Sayfa » ICD-10 Kategori bazında arşiv “ICD-10”

Z52 Organ ve doku donörleri

Z52 Organ ve doku donörleri Z52.0 Kan donörü Z52.1 Deri donörü Z52.2 Kemik donörü Z52.3 Kemik iliği donörü Z52.4 Böbrek donörü Z52.5 Kornea donörü Z52.8 Organ ve doku diğer donörü Z52.9 Organ ve doku tanımlanmamış donörü

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z51 Tıbbi diğer bakım

Z51 Tıbbi diğer bakım Z51.0 Radyoterapi dönemi Z51.1 Neoplazm için kemoterapi dönemi Z51.2 Kemoterapiler, diğer Z51.3 Bilinen teşhis olmaksızın kan nakli Z51.4 Sonraki tedavi için hazırlık bakımı, başka yerde sınıflanmamış Z51.5 Palyatif bakım Z51.6 Allerjenlere desensitizasyon Z51.8 Tıbbi bakım diğer, tanımlanmış Z51.9 Tıbbi bakım, tanımlanmamış

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z50 Rehabilitasyon uygulamaları

Z50 Rehabilitasyon uygulamaları Z50.0 Kalp rehabilitasyonu Z50.1 Fiziksel tedavi, diğer Z50.2 Alkol rehabilitasyonu Z50.3 Uyuşturucu rehabilitasyonu Z50.4 Psikoterapi, başka yerde sınıflanmamış Z50.5 Konuşma terapisi Z50.6 Ortoptik eğitim Z50.7 Meşguliyet tedavisi ve mesleki rehabilitasyon, başka yerde sınıflanmamış Z50.8 Rehabilitasyon uygulamaları, diğer Z50.9 Rehabilitasyon uygulaması, tanımlanmamış

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z49 Diyaliz bakımı

Z49 Diyaliz bakımı Z49.0 Diyaliz için hazırlık bakımı Z49.1 Ekstrakorporeal dializ Z49.2 Dializler, diğer

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z48 Cerrahi diğer izlem

Z48 Cerrahi diğer izlem Z48.0 Cerrahi elbise ve sütürlerin bakım Z48.8 Cerrahi izlem diğer, tanımlanmış Z48.9 Cerrahi izlem, tanımlanmamış

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z47 Ortopedik diğer izlem

Z47 Ortopedik diğer izlem Z47.0 Kırık plağı ve diğer iç tespit aracının çıkarılmasıyla ilgili izlem Z47.8 Ortopedik izlem diğer, tanımlanmış Z47.9 Ortopedik izlem, tanımlanmamış

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z46 Cihazların düzeltme ve diğer uygulaması

Z46 Cihazların düzeltme ve diğer uygulaması Z46.0 Gözlük ve kontak lensler uygulama ve ayarı Z46.1 İşitme cihazı uygulama ve ayarı Z46.2 Sinir sistemi ve özel duyularla ilgili diğer cihazların uygulama ve ayarı Z46.3 Diş protez cihazları uygulama ve ayarı Z46.4 Ortodontik cihaz uygulama ve ayarı Z46.5 İleostomi ve diğer barsak araçları uygulama ve ayarı Z46.6 […]

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z45 İmplante cihazın ayar ve kullanımı

Z45 İmplante cihazın ayar ve kullanımı Z45.0 Kalp pili ayar ve kullanımı Z45.1 İnfüzyon pompası ayar ve kullanımı Z45.2 Damar yolu cihazı ayar ve kullanımı Z45.3 İmplante işitme cihazı ayar ve kullanımı Z45.8 İmplante cihazların diğer ayar ve kullanımı Z45.9 İmplante cihazın tanımlanmamış ayar ve kullanımı

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z44 Dış protez cihazı uygulaması

Z44 Dış protez cihazı uygulaması Z44.0 Yapay kolun (tam) (kısmi) uygulaması Z44.1 Yapay bacağın (tam) (kısmi) uygulaması Z44.2 Yapay gözün prova ve ayarı Z44.3 Dış meme protezinin uygulaması Z44.8 Dış protez cihazlarının diğer uygulaması Z44.9 Dış protez aracının tanımlanmamış uygulaması

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z43 Suni açıklıkların bakımı

Z43 Suni açıklıkların bakımı Z43.0 Trakestomi bakımı Z43.1 Gastrostomi bakımı Z43.2 İleostomi bakımı Z43.3 Kolostomi bakımı Z43.4 Beslenme yolunun diğer yapay açıklıklarının bakımı Z43.5 Sistostomi bakımı Z43.6 Üriner yolun diğer yapay açıklıklarının bakımı Z43.7 Yapay vajina bakımı Z43.8 Yapay açıklıkların diğer bakımı Z43.9 Yapay açıklıkların tanımlanmamış bakımı

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z42 Plastik cerrahiye ait takip bakımı

Z42 Plastik cerrahiye ait takip bakımı Z42.0 Baş ve boyun plastik cerrahisi takibi Z42.1 Meme plastik cerrahisi takibi Z42.2 Gövdenin diğer kısımlarının plastik cerrahisi takibi Z42.3 Üst ekstremite plastik cerrahisi takibi Z42.4 Alt ekstremite plastik cerrahisi takibi Z42.8 Vücut kısmının diğer plastik cerrahisi takibi Z42.9 Plastik cerrahi takibi, tanımlanmamış

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z41 Sağlık durumunun tedavi edilmesi dışındaki amaçlar için uygulamalar

Z41 Sağlık durumunun tedavi edilmesi dışındaki amaçlar için uygulamalar Z41.0 Saç nakli Z41.1 Kabul edilebilir olmayan kozmetik görünüm için diğer plastik cerrahiler Z41.2 Rutin ve dini sünnet Z41.3 Kulak delme Z41.8 İyileştirme dışı amaçlar için diğer uygulamalar Z41.9 İyileştirme dışı amaçlar için uygulamalar, tanımlanmamış

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z40 Profilaktik cerrahi

Z40 Profilaktik cerrahi Z40.0 Malign neoplazmlarla ilgili risk-faktörleri için koruyucu cerrahi Z40.8 Profilaktik cerrahiler, diğer Z40.9 Profilaktik cerrahi, tanımlanmamış

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z39 Doğum sonrası bakım ve muayene

Z39 Doğum sonrası bakım ve muayene Z39.0 Doğumdan hemen sonra muayene ve bakım Z39.1 Emziren annenin bakım ve muayenesi Z39.2 Rutin doğum sonrası takip

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z38 Doğum yerine göre canlı doğmuş bebekler

Z38 Doğum yerine göre canlı doğmuş bebekler Z38.0 Tek doğum, hastanede Z38.1 Tek doğum, hastane dışında Z38.2 Tek doğum, doğumun yeri tanımlanmamış Z38.3 İkiz, hastanede Z38.4 İkiz, hastane dışında Z38.5 İkiz, doğum yeri tanımlanmamış Z38.6 Birden fazla diğer, doğumlar hastanede Z38.7 Birden fazla diğer, doğumlar hastane dışında Z38.8 Birden fazla diğer, doğumlar yeri tanımlanmamış

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z37 Doğumun sonucu

Z37 Doğumun sonucu Z37.0 Tek canlı doğum Z37.1 Tek ölü doğum Z37.2 İkiz, canlı doğum Z37.3 İkiz, biri canlı diğeri ölü doğum Z37.4 İkiz, her ikisi ölü doğum Z37.5 Birden fazla doğumlar diğer, hepsi canlı doğum Z37.6 Birden fazla doğumlar diğer, bazısı canlı doğum Z37.7 Birden fazla doğumlar diğer, hepsi ölü doğum Z37.9 Doğum, sonucu […]

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z36 Antenatal tarama

Z36 Antenatal tarama Z36.0 Kromozom anomalileri için antenatal tarama Z36.1 Yüksek alfafetoprotein düzeyi için antenatal tarama Z36.2 Amniosenteze dayanan diğer antenatal tarama Z36.3 Ultrason ve diğer fiziksel metodlar kullanarak malformasyonlar için antenatal tarama Z36.4 Ultrason ve diğer fiziksel metodlar kullanarak fetal büyüme geriliği için antenatal tarama Z36.5 İzoimmünizasyon için antenatal tarama Z36.8 Antenatal taramalar, diğer […]

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z35 Yüksek-riskli gebeliğin gözlemi

Z35 Yüksek-riskli gebeliğin gözlemi Z35.0 İnfertilite öyküsü olan gebeliğin gözlemi Z35.1 Düşükle sonuçlanmış öyküsü olan gebeliğin gözlemi Z35.2 Kötü üreme veya obstetrik öyküsü olan diğer gebeliğin gözlemi Z35.3 Doğum öncesi yetersiz bakım öyküsü olan gebeliğin gözlemi Z35.4 Grand multipar gebeliğin gözlemi Z35.5 Yaşlı primigravidanın gözlemi Z35.6 Genç primigravidanın gözlemi Z35.7 Sosyal problemlerden dolayı yüksek-riskli gebeliğin […]

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z33 Gebelik durumu Z34 Normal gebeliğin gözlemi

Z33 Gebelik durumu Z34 Normal gebeliğin gözlemi Z34.0 Normal ilk gebeliğin gözlemi Z34.8 Normal gebeliğin gözlemi, diğer Z34.9 Normal gebeliğin gözlemi, tanımlanmamış

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

Z32 Gebelik muayene ve testi

Z32 Gebelik muayene ve testi Z32.0 Gebelik, henüz doğrulanmamış Z32.1 Gebelik, doğrulanmış

Etiketler:
Nisan 26th, 2010 | Kategori Genel,ICD-10 | Devamını Oku

En Son Yorumlananlar

  • Kerem: Çok açıklayıcı ve güzel yazılmış. Tebrikler.
  • Kübra Toptan: Merhaba. Her eczanede bulabileceğinizi düşünüyorum. Kesinlikle doğru bir tercih yapıyorsunuz. İyi...
  • muharrem Alkııç: iyi günler bebeğimiz için gaz merhemi ( wındsalbe ) kullanmak ( almak ) istiyorum bu ürünü nasıl...
  • burhan: Çok güzel bilgiler var sitenizde.Sitenizin önü açık 3 ay sonra çok iyi yerlere gelirsiniz bence…
  • osman nihat özcan: sitenizi tavsiye edeceğim, saygılar,