Ana Sayfa » Kadın Kanserleri Kategori bazında arşiv “Kadın Kanserleri”

Tümör belirteçlerinin kanda yüksekliğinin anlamı nedir ?

Tümör belirteçlerinin kanda normalden biraz fazla olması mutlaka kanser vardır anlamına , bir çok selim hastalıkta ya da adet dönemlerinde de tümör belirteçleri normalden biraz yüksek olabilir. Ancak tümör belirteçleri yüksek olarak ölçüldüğünde mutlaka jinekolog-onkologa başvurulmalı kanser olasılığı ortadan kaldırılmalıdır. Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Profesör Dr. Yavuz Salihoğlu


Aralık 5th, 2009 | Kategori Genel,Sıkça Sorulanlar | Devamını Oku

Menapozda vaginal kanama sonrası ne yapmalı ?

Menopozda olan bir kadında vaginal kanama olması halinde mutlaka jinekolog – onkologa başvurmalı , kürtaj yolu doku örneklemesi yapılmalı , ve hücresel inceleme sonrası kanser olasılığı ekarte edilmelidir. Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Profesör Dr. Yavuz Salihoğlu


Aralık 5th, 2009 | Kategori Genel,Sıkça Sorulanlar | Devamını Oku

Obezite hangi jinekolojik kansere neden olabilir ?

Obezite rahim kanseri oluşumunda etkili olduğundan , rahim kanseri sıklığını artırabilir. Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Profesör Dr. Yavuz Salihoğlu


Aralık 5th, 2009 | Kategori Genel,Sıkça Sorulanlar | Devamını Oku

Doğum Kontrol hapları kanser oluşumundaki etkileri nelerdir ?

Araştırmalar , doğum kontrol haplarının kullanımının yumurtalık ve rahim kanseri sıklığını azaltırken , rahimağzı kanserinin bezlerinden kaynaklanan az sıklıkta görülen bir tipinin artırdığı yönündedir. Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Profesör Dr. Yavuz Salihoğlu


Aralık 4th, 2009 | Kategori Genel,Sıkça Sorulanlar | Devamını Oku

Jinekolojik kanserlerin seyrinde en önemli faktör nedir?

Jinekolojik kanserlerde hastalığın seyrini , ortalama yaşama beklentisini, tedavi biçimini belirleyen en önemli faktör evrelemedir. Bu nedenle evreleme jinekolojik onkologlarca yapılmalıdır. Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Profesör Dr. Yavuz Salihoğlu


Aralık 4th, 2009 | Kategori Genel,Sıkça Sorulanlar | Devamını Oku

Sigara Hangi Kanserlere Neden Olur

Sigara kadınlarda , kalıtsal materyali bozarak rahimağzı kanserine yol açabilmektedir. Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Profesör Dr. Yavuz Salihoğlu


Aralık 4th, 2009 | Kategori Genel,Sıkça Sorulanlar | Devamını Oku

Gestasyonel Trofoblastik

Plasentadan kaynaklanan ve tümör belirteci olarak beta HCG ‘nin kullanıldığı , bir grup hastalığın genel adıdır. –         Mol Hidatiform –         İnvaziv Mol –         Koryokarsinom –         Plasental yerleşimli trofoblastik tümör Genelde Mol hidatiformu takiben gelişmesine rağmen , terapötik ya da spontan abortus veya ektopik veya term gebeliği takibende gelişebilir. Toplumda Görülme Sıklığı Toplumda her bin gebelikte […]

Etiketler:
Aralık 4th, 2009 | Kategori Genel,Gestasyonel Trofoblastik | Devamını Oku

Teratoma

Teratomlar bütün yumurtalık tümörlerinin % 15 ‘ ini oluştururlar. Bütün teratomların ise %95 ‘ inden fazlası dermoid kisttir ( Matür kistik teratom) Matür Kistik Teratom ( Dermoid Kist) En  sık görülen yumurtalık tümörlerinden birisidir. 20-30  yaş aralığında en sık görülen yumurtalık tümörüdür. Kist yapısında olup içerisinde kıl , diş , kıkırdak  ve kemik gibi dokularada […]


Aralık 4th, 2009 | Kategori Genel,Yumurtalık Kanseri | Devamını Oku

Endodermal Sinüs Tümörü

Germ hücreli over tümörlerinin 2. sıklıkta rastanılan habis tümörüdür. Ortalama görülme yaşı 19 olup , hastaların 1/3 ‘ ü premenarşial dönemde , yani ergenlik öncesi adet görmemiş hastalardır. Bu tümör hızla büyüdüğünden bulgularıda oldukça akuttur. Karın ağrısı ve yumurtalıkta kitle başlıca bulgu ve belirtilerdir. Bu hastalarda karın ağrısının sebebi tümörün kendi ekseni etrafında dönerek torsiyone […]


Aralık 4th, 2009 | Kategori Genel,Yumurtalık Kanseri | Devamını Oku

Germ Hücreli Tümör

Tanım Germ hücreli tümörler , tüm yumurtalık tümörlerinin yaklaşık % 20’ sini kapsarlar. Erişkin dönemde % 95 ‘i iyi huylu % 5 kadarı habis karakterdedir. Bu tipteki yumurtalık tümörleri sıklıkla genç yaştaki hastalarda görülürler , çocuk istemi ve nüks olasılığı değerlendirilerek cerrahi tedavi uygulanması ön plandadır. Bu tümörler 20 -20 yaş aralığında en sık yakalanırlar. […]


Aralık 4th, 2009 | Kategori Genel,Yumurtalık Kanseri | Devamını Oku

Sertoli ve Leydig

Bu tümörlerde hormon olarak aktif yani hormon salgılayan yumurtalık tümörleridir. Tüm yumurtalık tümörlerinin % 0.5 ile 1 ‘ ini kapsar. Tüm yaş gruplarında görülmekle birlikte sıklıkla 20-30 yaş aralığında görülürler. Sıklıkla androjen ( erkeklik hormonu ) , salgılamakla birlikte çok az bir kısmı östrojende salgılayabilir. Androjen salgısına bağlı olarak , oligomenore ( adet süresinin uzayıp […]


Aralık 4th, 2009 | Kategori Genel,Yumurtalık Kanseri | Devamını Oku

Granulosa

Granulosa Hücreli Over Tümörü Granülosa hücreli tümör bütün over tümörlerinin yaklaşık olarak %2 ‘sini oluşturur. Heryaş grubunda görülebilirler , doğurganlık ve menopoz sonrası dönemde görülme sıklıkları eşit olmakla birlikte , ortalama   50-55 yaş aralığında en sık yakalanırlar.Bu tümörlerin  % 5’i oranında ergenlik öncesi dönemde saptanır.  Granülosa hücreli tümör hormon-aktif bir tümördür , yani hormon salgılar. […]


Aralık 4th, 2009 | Kategori Genel,Yumurtalık Kanseri | Devamını Oku

Yumurtalık Kanseri Tedavisi

Yumurtalık kanserinde hastalığın yayılma  derecesi yani evresi cerrahi sonrasında belirlenir. Cerrahi olarak batın içi sıvı alımı ,yumurtalıklar , rahim , lenf nodları  ve appendiks , gibi organlar çıkarılır bunlar tümör yayılımı açısından incelendikten,  hastalığın yayılımı hakkında bilgi sahibi olunduktan sonra , tedavinin devamı hakkında karar verilebilir. Dolasıyla bu bilgi ışığında , yumurtalık kanserinde tedavinin birincil […]


Aralık 4th, 2009 | Kategori Genel,Yumurtalık Kanseri | Devamını Oku

Yumurtalık Kanserinde Yaşam Süresi

Klinik değerlendirme Ve Tanısal Yaklaşım Yumurtalık kanseri erken evrede belirtisizdir. Hastalık ilerledikçe hastalığa özgü bir takım belirti ve bulgular oluşmaya başlar. Hastalarda yumurtalıktaki kitlenin büyüklüğü ile orantılı çevre dokulara bası ile oluşan karında gerginlik , gaz sancısı ve karında dolgunluk hissi % 70 ‘inde  varolan başlıca yakınmalardır. Ayrıca karın ağrısı , bel ağrısı , kabızlık […]


Aralık 4th, 2009 | Kategori Genel,Yumurtalık Kanseri | Devamını Oku

Yumurtalık Kanseri Riskleri

–         İleri yaş –         Ailesel yumurtalık kanseri öyküsü ve kalıtsal bir takım genetik yatkınlık sendromları –         Kısırlık –         Hiç doğum yapmamış olma –         Geç menopoz yaşı –         Erken adet görme yaşı Süt verme , çok sayıda doğum yapmış olanlar , doğum kontrol hapı kullanımı , rahimi herhangi bir nedenle çıkarılanlarda yumurtalık kanserine yakalanma olasılığı azalmış […]


Aralık 4th, 2009 | Kategori Genel,Yumurtalık Kanseri | Devamını Oku

Yumurtalık Kanseri

Yumurtalık kanseri uzun dönem belirtisiz  olarak seyrettiğinden , ileri evrede tanı konulan ve en çok ölüme neden olan jinekolojik kanserdir. Tedavi ve tanı yöntemlerindeki tüm ilerlemelere rağmen halen seyri en kötü olan jinekolojik kanserde gene  yumurtalık kanseridir. 5 yıllık sağ kalım % 50 ‘ nin altındadır. İşte tüm bu veriler yumurtalık kanserinin jinekolog onkologlarca değerlendirilip […]


Aralık 4th, 2009 | Kategori Genel,Yumurtalık Kanseri | Devamını Oku

Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar

Toplumda Görülme Sıklığı Toplumda her bin gebelikte bir oranında Mol Hidatiforma raslanır. Hastalığın oluşum riski gebe yaşı ilerledikçe artmaktadır. 25-29  yaş aralığında görülme riski , 55 yaşta görülme riski ile karşılaştırıldığında , 55 yaşında görülme riski 411 kat fazladır. Klinik Değerlendirme ve Tanısal Yaklaşım Başlıca bulgular anormal vaginal kanama , uterin büyüklük , hipertiroidi bulguları […]


Aralık 4th, 2009 | Kategori Genel,Tuba Kanseri | Devamını Oku

Gestasyonel Trofoblastik Hastalık

Plasentadan kaynaklanan ve tümör belirteci olarak beta HCG ‘nin kullanıldığı , bir grup hastalığın genel adıdır. –         Mol Hidatiform –         İnvaziv Mol –         Koryokarsinom –         Plasental yerleşimli trofoblastik tümör Genelde Mol hidatiformu takiben gelişmesine rağmen , terapötik ya da spontan abortus veya ektopik veya term gebeliği takibende gelişebilir. Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için […]


Aralık 4th, 2009 | Kategori Genel,Tuba Kanseri | Devamını Oku

Tuba Kanseri Tedavisi

Tüp kanserinde , tıpkı over kanserinde olduğu gibi evreleme cerrahisi yapılarak hastalığın yayılım derecesi hakkında fikir sahibi olunur. Kitle küçültücü cerrahi yapılarak hasta daha sonra yayılım derecesine göre kemoterapiye verilebilir. Tüplere sınırlı hastalıkta kemoterapi verilmeyebilir.Fakat tüp kanserinin ana tedavi şeması cerrahi+kemoterapi şeklindedir.. Çok daha ileri evrelerde ise radyoterapi de fazla etkili olmamakla birlikte denenen tedavi […]


Aralık 4th, 2009 | Kategori Genel,Tuba Kanseri | Devamını Oku

Tuba Kanseri Belirtileri

Çok hızlı seyreden bir hastalık olduğundan tüp kanserinde erken tanı neredeyse imkansızdır. Genellikle başka nedenlerle opere edilen vakalarda tesadüfen tanı alırlar. % 20 hastada herhangi bir belirtisi yoktur. En sık % 50 hastada anormal vaginal kanama şikayeti mevcuttur. Yapışık kıvamda vaginal akıntıda sıklıkla bu tip hastalarda varolan bir yakınmadır. Ağrı , akıntı  ve kitle hastalığın […]


Aralık 4th, 2009 | Kategori Genel,Tuba Kanseri | Devamını Oku

En Son Yorumlananlar

  • Kerem: Çok açıklayıcı ve güzel yazılmış. Tebrikler.
  • Kübra Toptan: Merhaba. Her eczanede bulabileceğinizi düşünüyorum. Kesinlikle doğru bir tercih yapıyorsunuz. İyi...
  • muharrem Alkııç: iyi günler bebeğimiz için gaz merhemi ( wındsalbe ) kullanmak ( almak ) istiyorum bu ürünü nasıl...
  • burhan: Çok güzel bilgiler var sitenizde.Sitenizin önü açık 3 ay sonra çok iyi yerlere gelirsiniz bence…
  • osman nihat özcan: sitenizi tavsiye edeceğim, saygılar,