Yazarlar: Taylor, Jerome D.1; Leitman, I. Michael1; Hon, Peter; Horowitz, Michael2; Panagopoulos, Georgia3

Kaynak: Obesity Surgery, Volume 16, Number 1, January 2006 , pp. 16-18(3)

Giriş: Roux-en-Y gastrik bypass (RYGBP) obeziteye bağlı yandaş hastalıkları azaltır. Süper-süper obez hastalar (BMI ≥60) ek teknik ve tıbbi güçlükler gösterir. Bu çalışma süper-süper obez hastalarla BMI <60 hastalardaki sonuçların 5.5 yıllık periodda karşılaştırılmasını içermektedir.

Metodlar: Ocak 1999’dan haziran 2004’e kadar açık RYGBP ameliyatı geçiren 504 hastanın geriye dönük analizi yapıldı. Hastalar iki gruba ayrıldı: Grup A (444 hasta) BMI <60 olan hastalar ve Grup B (60 hasta) BMI ≥60 olan hastalar. İkinci grubun büyük çoğunluğu erkeklerdi. Demografik özellikler ve yandaş hastalıklar açısından gruplar oldukça benzerdi. Sonuçlar: Grup A’daki 23 hastaya (%5) ve Grup B’deki 3 (%5) hastaya aynı seansta karın duvarı fıtığı onarımı yapıldı. Grup A’da % 11.2, Grup B’de % 10 oranında aynı seansta safra kesesi operasyonu yapıldı. Grup A’da anastomoz kaçağı olan hasta oranı % 1.3, B’de ise 0 idi. Yara enfeksiyonu Grup A’da % 5, Grup B’de %1.7 idi. Mortalite her iki grupta aynı idi. Darlık oranı grup A’da %0.9, Grup B’de % 1.7 idi.1 yıl sonra Grup A’da aşırı kiloların kaybı % 41.7, Grup B’de % 38.8 idi. Kansızlık gelişimi The development of anemia was not statistically differenistatistiksel olarak anlamlı değildi. (8.3% ve 11.0 %). Ameliyat sonrası safra kesesi hastalığı ve yara yeri fıtığı oranları benzerdi.

Tartışma: Süper-süper-obez hastalar BMI’leri baz alınarak yüksek riskli sayılarak RYGBP operasyonu adaylarının dışında tutulmamalıdır.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Murat Üstün

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here