Evre I ve Evre II vulva kanseri erken evre vulva kanseri olarak değerlendirilir. Bu evresinde hastalık henüz vaginaya ,anüse ya da mesaneye yayılmamış olup lenfatik yolu kullanarak kasıkta lenf nodlarına metastaz yapmamıştır. Bu evrede cerrahi tedavinin esasını belirler. Lokal radikal vulvektomi adı verilen , kanserli dokudan 1-2 cm sağlam dokuyuda içerecek şekilde kanserli dokunun çıkarılması işlemidir. Ancak gözle görülen lezyonlar dışında klinik belirti vermeksizin başlangıç aşamasında  olan bölgeler  sıklıkla bulunabildiğinden dış genital organlar iyi incelenmelidir ve operasyon sonrası 6 ayda bir  muayene edilmelidir.

Eğer kanserli lezyon dış genital organların kasığa yakın bölgesinde yerleşim gösteriyorsa  o taraftaki kasık lenf nodlarıda çıkarılmalıdır. Eğer lezyon orta hatta ise her iki taraflı lenf nodlarına yayılım olasılığı göz önünde bulundurularak her iki yandaki kasık lenf nodları çıkarılmalıdır. Diğer bir yaklaşım ise vulva lenfatik akımının ilk ulaştığı lenf nodlarının operasyon esnasında yayılım açısından incelenerek eğer yayılım yoksa lenf nodu  çıkarılması işleminden vazgeçilmesidir.Buna gözcü lenf nodu  çıkarılması adı verilmektedir.

Evre III ve Evre IV  vulva kanseri ileri evre kanser olarak kabul edilmektedir. Bu evrede kanser mesane , üretra , tek taraflı kasık lenf noduna , anüse (Evre III )  ya da karaciğer , akciğer  ve kemik gibi uzak organlara yayılmıştır (Evre IV ) . Bu evre kanserler sık görülmediğinden bu evredeki kanserli olgularda tedavi kriterleri henüz belirlenmemiştir. Hastaların ileri yaşta  ve de eşlik eden diğer sistemik hastalıklarının olması nedeniyle radikal cerrahi girişimleri engellemektedir. Radyoterapi ve bölgesel tümöral dokuların cerrahi olarak çıkarılması birlikte uygulandığında % 65 hastalıksız yaşam sağlandığı saptanmıştır. Gene bu evrede radikal cerrahi operasyonların uygulanması  hastaların yarısından fazlasında 5 yıllık sağkalım başarısı yakalamakla birlikte operasyona bağlı % 10 ‘luk ölüm riski ve operasyona bağlı vucüt görünümündeki değişimlere bağlı  psikolojik sorunlar bu operasyonların yaygın kullanılmasını engellemektedir.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Profesör Dr. Yavuz Salihoğlu


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here